Dienstag, 05 Juli 2022
A+ R A-

Notosekce

- Sdružení zájemců o pěstování kaktusu rodu Notocactus

noto1Notosekce je dobrovolným nepolitickým sdružením zájemců o pěstování kaktusů rodu Notocactus, které si klade za cíl přispívat k poznání, ochraně a uchování ohroženého bohatství exotické přírody a podporovat tuto ušlechtilou formu aktivního odpočinku.

Notosekce pečuje o rozvoj praktických a teoretických znalostí svých členů, podporuje pěstování rostlin v kultuře a uchování hodnotného geofondu ohrožených druhů v přírodě. Svojí činností k tomu vytváří potřebné technické, organizační, informační, odborné, obchodní, společenské a jiné předpoklady. Propaguje pěstování a studium rostlin rodu Notocactus ve veřejnosti, zejména pořádáním výstav, přednášek, publikační a jinou osvětovou činností.

notoNotosekce sdružuje necelou stovku českých a zahraničních pěstitelů kaktusů, v jejichž širší či užší specializaci jsou rostliny rodu Notocactus v širším pojetí (Malacocarpus, Wigginsia, Brasiliparodia, Brasilicactus a Eriocactus). Má sídlo v Kroměříži a její činnost řídí pětičlenný výbor. Ten se schází dvakrát ročně k společné schůzi. Výroční členská schůze je svolávaná jedenkrát za rok; na programu jsou vedle organizačních záležitostí také odborné přednášky. Problematikou přednášek jsou pozorování a rozšíření rostlin rodu v přírodě, systematika a zkušenosti s pěstováním ve sbírkách. Častými přednášejícími jsou zahraniční hosté.

noto2Sdružení úzce spolupracuje se západoevropskou organizací Internoto – specializující se rovněž na rod Notocactus a Společností českých a slovenských pěstitelů kaktusů a sukulentů. Činnost Notosekce se řídí schváleným plánem činnosti. 

Translate

csnlenfrhuptes

  

minimus 2018

Náš časopis "Minimus"

 

Více o Notosekce